Dryle językowe w rytmie salsy / Language Drills in the Rhythm of Salsa

Dawno temu lingwiści zwani behawiorystami wierzyli, że głośne powtarzanie struktur językowych prowadzi do opanowania języka w stopniu mistrzowskim. Teraz, kiedy wiemy, że uczenie się języka jest procesem o wiele bardziej skomplikowanym, wielu nauczycieli unika dryli językowych i nie stosuje ich na swoich zajęciach. Uważają je za technikę przestarzałą, nudną, bezmyślną i taką, która nie uczy niczego pożytecznego. W skrócie – zwykła strata czasu. Czy rzeczywiście tak jest? Celem mojego warsztatu ‘Language drills in the rhythm of Salsa.”, jest polemika z taką opinią. Chcę pokazać, że dryle są nieocenioną techniką prowadzącą do płynności w mówieniu. Odpowiednio zaprojektowane przez nauczyciela mogą być nie tylko zabawne, wciągające i kreatywne, ale również świetnie współgrają z wymaganiami stawianymi uczeniu w 21 wieku – szkoleniu umiejętności miękkich, takich jak kreatywność, komunikacja, współpraca. Podczas mojego warsztatu porównamy uczenie się języka z nauką tańca, przedyskutujemy aspekty językowe wymagające drylowania, zastanowimy się na jakim poziomie kompetencji językowej dryle są najbardziej skuteczne i podczas którego etapu lekcji najlepiej je stosować. Jednakże, przede wszystkim i nade wszystko, doświadczymy ich na sobie! Przekonamy się empirycznie, że uczenie z elementami drylów językowych, ma sens i robi wielką różnicę!

In the old times, linguists, who called themselves behaviourists, believed that constant repeating bits of language will lead to its mastery. Now as we know that learning a language is far more complicated than that, lots of teachers tend to avoid drills at all cost. They consider the technique obsolete, boring, mindless and basically the one that doesn’t teach anything useful. In short, a waste of time. But is it really? In my workshop I’d like to argue that drills can be not only an invaluable accuracy technique leading to oral fluency, but also they can be funny, engaging and creative. Designed thoughtfully by the teacher, drills can go hand in hand with the very essence of teaching students 21st century skills – creativity, oral communication and collaboration. Creative use of drills will certainly boost students’ oral competence and catalyse their creativity as well. During the workshop, we will notice certain parallels between language learning and learning to dance Salsa, discuss what language aspects we can drill, at which level they are most efficient and for which lesson stage they are recommended. But first and foremost, we will truly and deeply experience them hands-on. Teaching with drills makes a difference!

trener: Agnieszka Gągała

czas trwania warsztatu: 90 minut

język warsztatu: angielski

grupy docelowe: nauczyciele angliści

Reklamy