Ruszajmy sie! / I’d like to move !it, move it!

Podczas warsztatu zgłębimy się w problem ruchu na naszych lekcjach języka anielskiego. Ruch będzie rozpatrywany w czterech różnych odsłonach: TPR, emocje, personalizacja, zabawa. Każda odsłona zostanie szczegółowo wyjaśniona i zilustrowana kilkunastoma aktywnościami jak również kilkoma narzędziami internetowy takimi jak CLASSROOM TOOLS, QR Codes, Present.me. Wszystkie kilkanaście proponowanych aktywności są przyjazne mózgowi i w zgodzie z najnowszymi trendami w neurodydaktyce.

The workshop will introduce the idea of movement in our classrooms understoon in four different ways: emotions, TPR, personalisation, fun. Each way will be carefully explained and accompanied by a vast array of activities and a series of new technology tools such as CLASSROOM TOOLS, QR Codes and others. Lots of enjoyment and and lots of brain-friendly, innovative ideas guaranteed.

trener: Agnieszka Gągała

czas trwania warsztatu: 90 minut

język warsztatu: angielski

grupy docelowe: nauczyciele angliści w gimnazjum

Reklamy