Talking pictures / Gadające obrazy

Warsztat o zastosowaniu ilustracji na zajęciach języka obcego
Zastosowanie ilustracji na zajęciach języka obcego to połączenie bodźca wzrokowego oraz reakcji językowej a niekiedy też dodatkowo ruchu (metoda TPR). Takie połączenie stwarza niezwykle wiele możliwości dla całego procesu dydaktycznego. Przede wszystkim wspiera komunikację ponieważ stwarza fantastyczną motywację do tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych. Obraz jako element pozajęzykowy również cudownie wspomaga kreatywność naszych uczniów, ich koncentrację i zapamiętywanie uczonych struktur bądź też słownictwa. Otwiera także możliwość wprowadzania różnorodnych interakcji w grupie. Dodatkowo, ilustracje kojarzone są z rozrywką, w związku z czym wpływają na tworzenie odprężającej, korzystnej atmosfery na lekcji sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów oraz łączącej naukę i zabawę. Co więcej, przemawiają nie tylko do sfery intelektualnej ale również do emocji i wyobraźni uczących się. Podczas mojego warsztatu przedstawię kilkanaście wypróbowanych aktywności z zastosowaniem ilustracji. Będą to aktywności bardzo różnorodne i na różnych poziomach zaawansowania słuchaczy. Każde z zadań jest tak zaprojektowane, aby nie tylko wspierać systemy i sprawności językowe, ale przez odpowiedni dobór ilustracji lub ich fragmentów skutecznie wspierać zaangażowanie ucznia w naukę.

trener: Agnieszka Gągała
czas trwania warsztatu: 90 minut
język warsztatu: polski lub angielski
grupy docelowe: nauczyciele wszystkich języków lub nauczyciele angliści

Reklamy