Neurony na rowerze – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Neurons on the Bike. Brain-friendly vocabulary-teaching to teenagers

Manfred Spitzer, jeden z najznamienitszych dydaktyków niemieckich powiedział: ‘Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela.’ Rzeczywiście, jeśli my, nauczyciele, chcemy uczyć bardziej efektywnie, przyjemnie i produktywnie musimy nabyć wiedzę o procesach, które zachodzą w mózgach naszych uczniów podczas uczenia się. Dzisiejsza szkoła rzadko jest kojarzona z radością, pozytywnymi emocjami, zabawą, nowością, kreatywnością. A to dokładnie te cechy są tymi najbardziej pożądanymi przez mózg. Gdy dzieci idą do szkoły w wieku 6 lat, zwykle są tą szkołą zafascynowani. Dlaczego jednak ‘miłość’ kończy się zwykle po 3 latach, kiedy to szkoła staje się nudnym obowiązkiem i kojarzy się głownie ze stresem?
Podczas mojego warsztatu odpowiem właśnie na to pytanie. Skoncentruję się na nowatorskich technikach i aktywnościach uczenia w sposób przyjazny mózgowi. Przyjrzymy się kluczowym elementom lekcji neurodydaktycznej. Dowiemy się jakie procesy zachodzą w mózgu podczas uczenia się i jaki ma to wpływ na motywację uczniów. Porozmawiamy o tym, co najbardziej stresuje uczniów w szkole i dlaczego zadania z jedyną poprawna odpowiedzią nie są zadaniami rozwijającymi mózg. Zastanowimy się również nad faktami i mitami w uczeniu się.

Manfred Spitzer, one of the most prominent German educators, said: ‘A teacher’s place of work is the brain of a student’. Indeed, if we, teachers, want to teach more efficiently, pleasantly and productively, we need to acquire knowledge of what processes can be observed in our students’ brains while learning. Today’s school is rarely associated with fun, positive emotions, novelty and creativity. And these are exactly the type qualities that the brain needs most. When children go to school at the age of 6, they are usually fascinated with it. Why is it so that the ‘love’ ends after the first three years of primary school and then school becomes rather uninspired obligation?
In my workshop I’ll approach this very question. I’ll concentrate particularly on brain-friendly innovative techniques and practical activities to learn, retain and retrieve vocabulary. We’ll examine key elements of a truly brain-friendly lesson. We’ll learn about the best digital tool to help students do self-retrieval of vocabulary. We’ll also see what type of motivation a teenage student actually needs and why it so desperately cries out for brain-friendly teaching.

trener: Agnieszka Gągała

czas trwania warsztatu: 120 minut – wersja polska lub 90 minut – wersja angielska

język warsztatu: polski lub angielski

grupa docelowa: nauczyciele wszystkich przedmiotów i języków lub angliści

 

Reklamy