Co ich nakręca? / What makes them tick?

Aktywizowanie młodzieży gimnazjalnej na zajęciach języków obcych nie jest łatwe. Na polecenie: „Otwórzcie podręcznik na stronie 54 i zróbcie ćwiczenie 3”, nauczyciele bardzo często słyszą odpowiedź typu: „Czy musimy to robić?”, „Nuda…. „, „Znowu… (czytanie / słuchanie / wypełnianie luk / odpowiadanie na pytania etc.).” Mimo, że dzisiejsze podręczniki są ciekawe pod względem tematycznym i dobrze napisane pod względem merytorycznym, taka postawa gimnazjalistów jest bardzo częsta. Już na samo polecenie: „Otwórzmy podręczniki” reagują negatywnie.
Co może nauczyciel zrobić w tej sytacji? Jak przerwać podręcznikową sztampę i powtarzalność nie rezygnując z pracy z podręcznikiem? Jak można zmotywować gimnazjalistów do mówienia w języku uczonym, co również nie jest błahym problemem?
Przede wszysktm należy zastanowić się nad motywatorami, które pchają młodzież do działania. Jest ich wiele. Następnie należy tak konstruować daną aktywność podręcznikową, aby te motywatory uruchomić. Im więcej zostanie ich uruchomionych, tym zajęcia będą bardziej atrakcyjne, a młodzież bardziej chętna do współpracy.
Podczas szkolenia przedstawię elementy, które motywują gimnazjalistów do działania. Przedstawię też szeroki zakres aktywnych ćwiczeń wspomagających naukę umiejętności czytania, słuchania i mówienia, które znakomicie współgrają z tymi motywatorami.
Wszystkie aktywności powstały z wykorzystaniem materiałów językowych znanych wydawnictw w języku angielskim. Po szkoleniu wszyscy uczestnicy dostaną opis aktywności w języku angielskim. Szkolenie będzie przeprowadzone w j. polskim z elementami tłumaczenia na angielski.

trener: Agnieszka Gągała

czas trwania warsztatu: 120 minut lub 180 minut

język warsztatu: polski (przykłady po angielsku) lub angielski

grupy docelowe: nauczyciele wszystkich języków lub angliści

Reklamy